Ứng dụng bảo hành điện tử

Với mong muốn được hỗ trợ khách hàng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu ứng dụng bảo hành điện tử SMK dành cho khách hàng đã lắp đặt camera 360.

Với ứng dụng này, khách hàng có thể kiểm tra bảo hành ngay trên điện thoại, được bảo hành camera 360 DCT trên hệ thống đại lý DCT toàn quốc, hay liên lạc ngay với đại lý lắp đặt.

[contact-form-7 id=”418″ title=”Số điện thoại khách”]