Trường hợp xảy ra lỗi, đại lý cần làm theo các bước sau đây để bảo hành sản phẩm

Bắt buộc: Hỏi hỗ trợ kỹ thuật để xác định lỗi.

Trường hợp 1: hàng lắp lên xe chưa bàn giao cho khách (thợ phải thử hoạt động của mắt cam và hộp đen trước khi lắp đặt cố định)

– Quay 1 đoạn video về lỗi của sản phẩm và nói rõ lỗi trong video.

– Gửi nguyên bộ lỗi về cho công ty.

Trường hợp 2: Đã bàn giao cho khách hàng nhưng chưa gửi thông tin bảo hành cho SMK: SMK không chịu trách nhiệm về trường hợp này do đại lý không thực hiện đúng quy trình bảo hành sau khi lắp đặt cho khách.

Trường hợp 3: Đã bàn giao cho khách và gửi thông tin bảo hành về cho công ty theo đúng quy trình:

– Quay 1 đoạn video về lỗi của sản phẩm và nói rõ lỗi trong video

– Ghi ra giấy, dán vào sản phẩm lỗi: tên cửa hàng, ngày lỗi, lỗi gì

– Gửi ảnh và video sản phẩm lỗi lên nhóm chung của đại lý TRƯỚC KHI gửi hàng bảo hành về.

Gửi sản phẩm lỗi về địa chỉ: Biệt Thự 7 TT3, Đường số 9, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website : https://camera360dct.vn/